သင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းထားကဒ္မ်ားမွာယူရန္!

သင္႔အတြက္သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ရွာေဖြရန္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ကိုညႊန္ေပးၿခင္း

LTE USIM 4GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • အကန္႔အသတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩33,500
 • တစ္လ ₩8,800

LTE USIM 2.5GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • အကန္႔အသတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩29,000
 • တစ္လ ₩7,500

LTE USIM 2.5GB +1Mbps

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • 200
 • တစ္လ ₩22,500
 • တစ္လ ₩9,500

LTE USIM 1.5GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • အကန္႔အသတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩23,000
 • တစ္လ ₩6,800

All Enough 2.5GB +400Kbps

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩49,500
 • တစ္လ ₩11,800

အေကာင္းဆံုးႏွဳန္းထားကဒ္

မွာယူမွဳမ်ားေသာႏွဳန္းထားကဒ္

အသိေပးေၾကၿငာခ်က္/အစီအစဥ္မ်ား

 1. QQ010 Gift Event!
 2. PUBG Event Plan
 3. thePAY တြင္ပိြဳင္႔ ရရွိႏုိင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္
 4. QQ010 Review အစီအစဥ္
 5. kt skylife plan cashback
 6. ၇ လတာ ကာလ သက်သာသောနှုန်းထား !
 7. ေဒတာစိတ္ၾကိဳက္အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ လုိင္းကဒ္မ်ားမွာယူႏိုင္ပါတယ္!
 8. QQ010 Double Gift Event!
 9. [Cellphone] Samsung Galaxy Z Flip3 256GB
 10. [Notice] Caution
 11. QQ010 Grand open Event~~!!

language select layerpopup close

ၿမန္မာတာ၀န္ခံမွ ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမယ္ language select layerpopup close
 • ၾကည္႔ရန္