သင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းထားကဒ္မ်ားမွာယူရန္!

သင္႔အတြက္သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ရွာေဖြရန္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ကိုညႊန္ေပးၿခင္း

All Enough 7GB +1Mbps [Cashback]

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩17,500
 • တစ္လ ₩13,900

All Enough 221GB+3Mbps [Cashback]

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩33,900
 • တစ္လ ₩28,900

All Enough 250GB +5Mbps [Cashback]

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩39,600
 • တစ္လ ₩30,900

5G All Enough 10GB +1Mbps [Cashback]

 • KT skylife
 • 5G
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩38,500
 • တစ္လ ₩29,900

USIM 1GB+ (thePAY Point)

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • 100
 • တစ္လ ₩17,800
 • တစ္လ ₩7,900
ဆက္လက္ၾကည္႔ရွဳရန္ ▼

အေကာင္းဆံုးႏွဳန္းထားကဒ္

မွာယူမွဳမ်ားေသာႏွဳန္းထားကဒ္

All Unlimited 2.5GB +400Kbps

 • KTskylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩11,800
 • တစ္လ ₩0

All Enough 221GB+3Mbps [Cashback]

 • KTskylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩33,900
 • တစ္လ ₩28,900

All Enough 250GB +5Mbps [Cashback]

 • KTskylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩39,600
 • တစ္လ ₩30,900

All Enough 7GB +1Mbps [Cashback]

 • KTskylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩17,500
 • တစ္လ ₩13,900

5G All Enough 10GB +1Mbps [Cashback]

 • KTskylife
 • 5G
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩38,500
 • တစ္လ ₩29,900

အသိေပးေၾကၿငာခ်က္/အစီအစဥ္မ်ား

 1. QQ010 Gift Event!
 2. PUBG Event Plan
 3. thePAY တြင္ပိြဳင္႔ ရရွိႏုိင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္
 4. QQ010 Review အစီအစဥ္
 5. kt skylife plan cashback
 6. ၇ လတာ ကာလ သက်သာသောနှုန်းထား !
 7. ေဒတာစိတ္ၾကိဳက္အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ လုိင္းကဒ္မ်ားမွာယူႏိုင္ပါတယ္!
 8. QQ010 Double Gift Event!
 9. [Cellphone] Samsung Galaxy Z Flip3 256GB
 10. [Notice] Caution
 11. QQ010 Grand open Event~~!!

language select layerpopup close

ၿမန္မာတာ၀န္ခံမွ ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမယ္ language select layerpopup close
 • ၾကည္႔ရန္