သင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းထားကဒ္မ်ားမွာယူရန္!

သင္႔အတြက္သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ရွာေဖြရန္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္

သင္႔ေတာ္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ကိုညႊန္ေပးၿခင္း

ဂိမ္းuc ရႏိုင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩39,600
 • တစ္လ ₩38,200

ဂိမ္းuc ရႏိုင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ 7GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩22,000
 • တစ္လ ₩16,200

ဂိမ္းuc ရႏိုင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္ 11GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • အကန္႔သတ္မရွိ
 • တစ္လ ₩35,900
 • တစ္လ ₩33,000

အေကာင္းဆံုးႏွဳန္းထားကဒ္

မွာယူမွဳမ်ားေသာႏွဳန္းထားကဒ္

အသိေပးေၾကၿငာခ်က္/အစီအစဥ္မ်ား

 1. QQ010 Gift Event!
 2. PUBG Event Plan
 3. thePAY တြင္ပိြဳင္႔ ရရွိႏုိင္ေသာႏွဳန္းထားကဒ္
 4. QQ010 Review အစီအစဥ္
 5. kt skylife plan cashback
 6. ၇ လတာ ကာလ သက်သာသောနှုန်းထား !
 7. ေဒတာစိတ္ၾကိဳက္အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ လုိင္းကဒ္မ်ားမွာယူႏိုင္ပါတယ္!
 8. QQ010 Double Gift Event!
 9. [Cellphone] Samsung Galaxy Z Flip3 256GB
 10. [Notice] Caution
 11. QQ010 Grand open Event~~!!

language select layerpopup close

ၿမန္မာတာ၀န္ခံမွ ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမယ္ language select layerpopup close
 • ၾကည္႔ရန္