Gói dữ liệu 5GB+50GB +1Mbps

Thêm 50GB data (2 năm)

+1Mbps không giới hạn

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • 100
  • Tháng ₩14,300
  • Tháng ₩14,300
consulting
Dễ dàng đăng ký Chỉ cần làm theo thứ tự Tổng đài Tiếng Việt Đừng lo lắng

Nội dung bắt buộc chuẩn bị

1. Yêu cầu ID cá nhân (Thẻ người nước ngoài / Chứng minh thư/ Bằng lái xe)

2. Số điện thoại được đăng ký dưới tên của cá nhân là bắt buộc để xác thực (số điện thoại được đăng ký dưới tên của bên thứ ba không được phép)

3. Địa chỉ cá nhân và địa chỉ nhận sim
(có thể đính kèm hình ảnh có địa chỉ bằng tiếng Hàn)

4. Giữ nguyên số khi làm sim:
+ Viễn thông hiện tại (SK / KT / LG / 알뜰 폰 (Chọn nhà khai thác viễn thông)
+ Gọi 114 để xác nhận nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
+ Phương thức xác thực
(4 số cuối của số sê-ri điện thoại) / 4 số cuối của số tài khoản ngân hàng / 4 số cuối của thẻ Tín dụng / Ghi nợ / Xác thực theo mặc định)

5. Đăng ký sim Trả sau
+ Cần có bản sao sổ ngân hàng đứng tên cá nhân để thanh toán qua ngân hàng tự động.

6. Xác minh danh tính người dùng:
+ Xác minh tài khoản ngân hàng: Mã xác minh cùng với khoản tiền gửi 1Won sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng nhất định. Nên có quyền truy cập vào ngân hàng trực tuyến.
+ Xác minh chính chủ: Naver / PASS / Toss / PAYCO
+ Xác minh thẻ tín dụng (Không cho phép thẻ ghi nợ)

7. Số điện thoại liên hệ giao hàng và xác nhận đăng ký.

Những điều cần kiểm tra khi đăng ký

Terms and conditions of using the rate plan
- Only LTE USIM can be opened, and it can be opened using a mobile phone owned by a customer.
- Basic additional services: U+Zone, U+Box, manner call, mVoip
- U+Zone: A service that allows users to use Wi-Fi anywhere with U+ Wi-Fi router
- U+Box: A secure cloud service that can store and manage data such as all photos and videos of a mobile phone at once
- Manner call: A service that informs you of a phone call when the phone is busy or turned off
- mVoip : Voice and video call service using data


Voice call instructions
- What is wired or wireless?
Wireless/wireless/Internet phone: Free of charge regardless of usage when using normally

* Wireless (010,011,016,017,018,019), wired (region number 02,03X,04X,05X,06X), Internet phone (070)
- Other currencies: Available within the amount of currencies provided below
* Other calls: all calls other than wireless/wireless/Internet phone (national representative number (15XX, 16XX), lifetime personal number (050X), frequency public communication (013), etc.)

If the amount of video/additional calls exceeds the amount of calls provided, it will be charged at the normal rate. (If you use video calls, it will be deducted 1.66 times from the basic amount provided.)
※ However, in order to prevent spam, commercial use, or excessive use, the company may apply normal charges and suspension of use in the following cases.
- If the number of voice calls exceeds 600 minutes a day exceeds 3 times a month (video calls are calculated as 1.66 times the voice)
- If the voice call exceeds 6,000 minutes per month (video call is calculated 1.66 times the voice)
- If the voice/video call destination exceeds 1,000 lines per month (total)


Text message guide
- It is provided by default regardless of business operator.
- However, in order to prevent spam, commercial use, or excessive use, the company may apply normal charges and suspension of use in the following cases.
- If you send more than 150 messages a day more than 10 times a month
- If you send more than 500 messages a day
- If you send a message with more than 2,000 numbers a month
- When sending a message through a system other than a mobile phone
- In the case of violating the terms and conditions of use, such as renting a mobile phone to a third party


Precautions
- Additional taxes will be charged separately unless there are separate regulations for the monthly (basic fee) and domestic currency fees.
- Base date for calculating the fee, etc. From the 1st of last month to the end of last month
- In the case of opening, termination, temporary suspension, suspension of use, suspension of use, or change of the rate system in the middle of the rate month, it is calculated and applied on a daily basis
- You can check the promotion fee discount details on the website and customer center app from the 15th of the following month.

*Changes the rate plan
- In the case of applying for a change in the rate plan, the changed rate is applied from the date of application for change (however, it cannot be changed again within one month from the date of change of the rate plan)
- If you change to another rate discount plan while using a rate discount applied, you must change/booking on the 1st of every month to apply the normal rate discount
- (If the monthly plan is changed, the discount on the current plan cannot be applied.)
- If there is no separate specification in the plan, basic voice, text, and data calls will be provided only in Korea.
- Currently, 4G (LTE) services may not be available in some regions and will continue to expand.
- The data capacity provided when subscribing to LTE plans and LTE supplementary products is provided according to the scope of each N/W provision without distinction between 3G and 4G (LTE).
  • Tháng ₩14,300
  • Tháng ₩14,300

language select layerpopup close

Đăng ký tư vấn đơn giản
(Nếu bạn để lại thông tin liên hệ tư vấn viên sẽ liên hệ bạn.) language select layerpopup close
  • Xem toàn bộ