Trả trước 300MB+

+3Mbps không giới hạn

  • KT EG Mobile
  • 4G LTE
  • Không giới hạn
  • sử dụng hết 300MB +3Mbps không giới hạn
  • Tháng ₩36,300
  • Tháng ₩36,300
consulting

Nội dung bắt buộc chuẩn bị

1. Yêu cầu ID cá nhân (Thẻ người nước ngoài / Chứng minh thư/ Bằng lái xe)

2. Số điện thoại được đăng ký dưới tên của cá nhân là bắt buộc để xác thực (số điện thoại được đăng ký dưới tên của bên thứ ba không được phép)

3. Địa chỉ cá nhân và địa chỉ nhận sim
(có thể đính kèm hình ảnh có địa chỉ bằng tiếng Hàn)

4. Giữ nguyên số khi làm sim:
+ Viễn thông hiện tại (SK / KT / LG / 알뜰 폰 (Chọn nhà khai thác viễn thông)
+ Gọi 114 để xác nhận nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
+ Phương thức xác thực
(4 số cuối của số sê-ri điện thoại) / 4 số cuối của số tài khoản ngân hàng / 4 số cuối của thẻ Tín dụng / Ghi nợ / Xác thực theo mặc định)

5. Đăng ký sim Trả sau
+ Cần có bản sao sổ ngân hàng đứng tên cá nhân để thanh toán qua ngân hàng tự động.

6. Xác minh danh tính người dùng:
+ Xác minh tài khoản ngân hàng: Mã xác minh cùng với khoản tiền gửi 1Won sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng nhất định. Nên có quyền truy cập vào ngân hàng trực tuyến.
+ Xác minh chính chủ: Naver / PASS / Toss / Hanpass
+ Xác minh thẻ tín dụng (Không cho phép thẻ ghi nợ)

7. Số điện thoại liên hệ giao hàng và xác nhận đăng ký.

Những điều cần kiểm tra khi đăng ký

■Available terminal
- LTE terminal customer

■Rate for exceeding the basic offer
- Voice call 1.98 won/sec. Video call 3.3 won/sec
- SMS 22 won/gun, LMS 33 won/gun, MMS 220 won/gun
- Data 22.53 won/MB


■Basic Guide
- It will be provided once a month as of the first subscription date of each month. (For subscribers after the 28th, the "basic supply" will be provided as of the 28th.)
- If the basic supply is exceeded, it will be overcharged from the charging balance according to the excess rate.
- If the balance of charge is exhausted, the use will be suspended even if the basic supply remains.
(e.g., after 100 minutes of basic voice calls are exhausted, additional voice calls are used from the remaining balance (deductible by excess rate) and the charging balance is exhausted,
Even if the basic amount of text and data remains, stop using it)

■Scope of basic provision - It is limited to - domestic voice calls for personal calls, not for commercial purposes, and mobile phones (identification number: 010,011,016,017,018,019),
It is limited to wired phones (region number 02,051,031, etc.) and Internet phones (070) for each of the 17 bands.
- If it falls under, it will be charged from the charging balance as much as used.
1. Additional currency (domestic video call, national representative number (1588, 1577,1899,1666, etc.), TRS (013), personal number service (050)
2. International phone calls, information usage fee paid additional service, recipient burden (collect call), KT114 direct connection fee and call fee, and KT114 phone number guidance service
- The basic benefits of text messages apply to short messages (SMS), long messages (LMS), and multimail (MMS).

■When the period of use expires or the balance of charge is exhausted
- If the expiration of the period of use or the balance of charge is exhausted, it cannot be used even if the "basic supply" remains.
- If there is no recharging within 3 days (D+3) from the date of use (D) or the date of exhaustion of the charge balance (D), it may be ex officio terminated.

■Precautions for Service Use
- In order to suppress illegal and commercial outgoing acts and to prevent the spread of damage accordingly, in the following cases,
ou can limit basic benefits and charge or block normal fees for use from the time limit.
*Restriction on the basic provision of wired and wireless voice inside and outside the network
1. In the case where a voice call exceeding 600 minutes per day is sent more than three times a month
2. If the monthly voice call exceeds 6,000 minutes
3. If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
*Limits on the basic provision of text messages
1. In the case of sending more than 500 text messages a day
2. In the case of sending more than 150 text messages per month more than 10 times a month
3. Text messages are used for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or physical devices or automatic sending programs
In the case of use (the destination exceeds 3,000 lines per month)
  • Tháng ₩36,300
  • Tháng ₩36,300

language select layerpopup close

Đăng ký tư vấn đơn giản
(Nếu bạn để lại thông tin liên hệ tư vấn viên sẽ liên hệ bạn.) language select layerpopup close
  • Xem toàn bộ