Gói đầy đủ 11GB+2GB/ngày +3Mbps

+Giftyshow Coupon

+2GB/ngày +3Mbps

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • Không giới hạn
  • +200 phút gọi Video
  • Tháng ₩36,000
  • Tháng ₩36,000
consulting
Dễ dàng đăng ký Chỉ cần làm theo thứ tự Tổng đài Tiếng Việt Đừng lo lắng

Nội dung bắt buộc chuẩn bị

1. Yêu cầu ID cá nhân (Thẻ người nước ngoài / Chứng minh thư/ Bằng lái xe)

2. Số điện thoại được đăng ký dưới tên của cá nhân là bắt buộc để xác thực (số điện thoại được đăng ký dưới tên của bên thứ ba không được phép)

3. Địa chỉ cá nhân và địa chỉ nhận sim
(có thể đính kèm hình ảnh có địa chỉ bằng tiếng Hàn)

4. Giữ nguyên số khi làm sim:
+ Viễn thông hiện tại (SK / KT / LG / 알뜰 폰 (Chọn nhà khai thác viễn thông)
+ Gọi 114 để xác nhận nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
+ Phương thức xác thực
(4 số cuối của số sê-ri điện thoại) / 4 số cuối của số tài khoản ngân hàng / 4 số cuối của thẻ Tín dụng / Ghi nợ / Xác thực theo mặc định)

5. Đăng ký sim Trả sau
+ Cần có bản sao sổ ngân hàng đứng tên cá nhân để thanh toán qua ngân hàng tự động.

6. Xác minh danh tính người dùng:
+ Xác minh tài khoản ngân hàng: Mã xác minh cùng với khoản tiền gửi 1Won sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng nhất định. Nên có quyền truy cập vào ngân hàng trực tuyến.
+ Xác minh chính chủ: Naver / PASS / Toss / PAYCO
+ Xác minh thẻ tín dụng (Không cho phép thẻ ghi nợ)

7. Số điện thoại liên hệ giao hàng và xác nhận đăng ký.

Những điều cần kiểm tra khi đăng ký

Notice on how to provide a plan.

1. Excess usage is imposed according to the excess rate table.
(Including VAT)
voice
(Secondary)
video
(Secondary)
Data
(MB)
SMS
(Gun)
LMS
(Gun)
MMS
(Gun)
₩ 1.98 ₩ 3.3 ₩ 22.55 ₩ 22 ₩ 33 ₩ 220

2. Registration and cancellation of products on February.
- Subscription: The basic fee and the basic amount provided per day
- Cancellation/Change of fare: Calculate the basic fee and the amount provided per day, and stop discounting the fare

3. Order of data deduction
- ① LTE LTE data. Additional data provided data
- ② Basic data

4. If additional data is provided as a target rate plan within the promotion period, it will be provided for 24 months, including the subscription month

5. No additional data is provided for lines that have been changed to other plans outside the period after signing up for the target plan within the period


※ voiceRestrictions on the use of call and message services

- In order to prevent illegal spam prohibited by related laws such as the "Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization Information Protection," services may be restricted in the following cases

- In the case below the basic voice/video call provision benefits, if applicable, it can be regarded as commercial use and the basic voice call or video call provision benefits of each plan can be limited. In this case, the company notifies the subscription mobile phone line of the suspension of benefits and may change to a similar rate plan based on monthly fees, including a normal rate of 1.98 won/second (including VAT for voice calls and 3.3 won/seconds)

1. Enough calls 5GB, enough 7GB+, all 11GB+, all 100GB+ (season), all 100GB+ (gamebox)
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 10,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

2. All sufficient 5.4GB+, all sufficient 0MB+, all sufficient 1GB+, all sufficient 2.5GB+, gold 2GB+, gold 4GB+
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 6,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

3. 5G is enough
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 10,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

- The scope of the basic text message benefits is applied to short message service (SMS), long message service (LMS), and multi-mail service (MMS). In the following cases, it can be considered commercial use and the basic benefits of message service for each plan can be limited. In this case, the company notifies the subscription mobile phone line of the suspension of benefits, and may change to a similar rate system based on a monthly basis, including SMS 22 won/case, LMS 33 won/case, MMS 220 won/case VAT, etc.

1. Enough calls 5GB, enough 7GB+, all 11GB+, all 100GB+ (season), all 100GB+ (gamebox)
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- In the case of using text messages for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or using physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 3,000 lines per month)

2. All sufficient 5.4GB+, all sufficient 0MB+, all sufficient 1GB+, all sufficient 2.5GB+, gold 2GB+, gold 4GB+
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- In the case of using text messages for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or using physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 3,000 lines per month)

3. 5G is enough
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- If text messages are used for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 2,000 lines per month)

  • Tháng ₩36,000
  • Tháng ₩36,000

language select layerpopup close

Đăng ký tư vấn đơn giản
(Nếu bạn để lại thông tin liên hệ tư vấn viên sẽ liên hệ bạn.) language select layerpopup close
  • Xem toàn bộ