Gói Slim 2GB

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • 200
  • Tháng ₩11,000
  • Tháng ₩5,900
consulting
Dễ dàng đăng ký Chỉ cần làm theo thứ tự Tổng đài Tiếng Việt Đừng lo lắng

Nội dung bắt buộc chuẩn bị

1. Yêu cầu ID cá nhân (Thẻ người nước ngoài / Chứng minh thư/ Bằng lái xe)

2. Số điện thoại được đăng ký dưới tên của cá nhân là bắt buộc để xác thực (số điện thoại được đăng ký dưới tên của bên thứ ba không được phép)

3. Địa chỉ cá nhân và địa chỉ nhận sim
(có thể đính kèm hình ảnh có địa chỉ bằng tiếng Hàn)

4. Giữ nguyên số khi làm sim:
+ Viễn thông hiện tại (SK / KT / LG / 알뜰 폰 (Chọn nhà khai thác viễn thông)
+ Gọi 114 để xác nhận nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
+ Phương thức xác thực
(4 số cuối của số sê-ri điện thoại) / 4 số cuối của số tài khoản ngân hàng / 4 số cuối của thẻ Tín dụng / Ghi nợ / Xác thực theo mặc định)

5. Đăng ký sim Trả sau
+ Cần có bản sao sổ ngân hàng đứng tên cá nhân để thanh toán qua ngân hàng tự động.

6. Xác minh danh tính người dùng:
+ Xác minh tài khoản ngân hàng: Mã xác minh cùng với khoản tiền gửi 1Won sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng nhất định. Nên có quyền truy cập vào ngân hàng trực tuyến.
+ Xác minh chính chủ: Naver / PASS / Toss / Payco
+ Xác minh thẻ tín dụng (Không cho phép thẻ ghi nợ)

7. Số điện thoại liên hệ giao hàng và xác nhận đăng ký.

Những điều cần kiểm tra khi đăng ký

1.Individual's ID required (Alien Registration Card/Resident Registration Card/Driver's License)

2. Phone number registered under the individual's name is required for authentication (number's registered under third party is not allowed)

3. Individual's address and delivery address
( a picture containing the address in Korean can be attached)

4. Prerequisites when changing numbers to a different plan/telecom :
+Existing Telecom (SK/KT/LG/알뜰폰(Select telecom operator)
+ Call 114 to confirm telecom and carrier
+ Authentication method
(Last 4 digits of your handphone Serial Number(일련번호) / Last 4 digits of bank account no. / Last 4 digits of Credit/Debit card / Authentication by default)

5. For Post-Paid number registration
+ A copy of the bank book registered under the individual's name is needed for automatic bank payment.

6. User Identity Verification:
+ Bank Account Verification: Verification code along with 1Won deposit will be sent to the given bank account .Should have access to online banking.
+ Certificate Verification: Naver/PASS/Toss/Hanpass
+ Credit card Verification (Debit card not allowed)

7. Contact number for delivery and registration confirmation.
  • Tháng ₩11,000
  • Tháng ₩5,900

language select layerpopup close

Đăng ký tư vấn đơn giản
(Nếu bạn để lại thông tin liên hệ tư vấn viên sẽ liên hệ bạn.) language select layerpopup close
  • Xem toàn bộ