Дата хязгааргүй багц 15GB+50GB +3Mbps

50GB нэмэлт дата бэлэглэнэ (2жилийн турш)

+3Mbps хязгааргүй

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • 300
  • Сар ₩27,500
  • Сар ₩27,500
consulting
Хялбараар бүртгүүлээрэй Зааврын дагуу дагаад хийгээрэй Монгол ажилтангаас асууна уу Битгий санаа зов

Шаардлагатай бэлтгэл ажил

1. Өөрийгөө баталхын тулд бичиг баримтаа явуулах хэрэгтэй (цэнхэр үнэмлэх/жолооны үнэмлэх)

2. Утасны дугаараа баталгаажуулах (өөр хүний нэр дээр дугаар болохгүй)

3. Тэгбэ хүлээн авах хаях
(Солонгосоор бичсэн хаягаа зурагаар явуулах боломжтой)

4. Дугаараа шилжүүлэн авах бол
+ Өмнөх үүрэн телефоноо сонгох (SK/KT/LG/(сонгох)
+ 114луу залган үүрэн телефон шалгах
+ Баталгаажуулах
(симны дугаараар /утасны кодоор /дансны дугаараар, банкны дугаараар )

5. Дараа дугаар холбуулах
+ Автоматаар дансаа бүртгүүлэхийн тулд банкны дэвтрийн хуулбарыг оруулах шаардлагатай

6. Өөрийгөө баталгаажуулах
+ Банкны дансаар: 1вон өөрлүү чинь явуулж баталгаажна
+ Хамтарсан гэрчилгээгээр: Naver/PASS/Toss/PAYCO
+ Зээлийн картаар(Дебит картаар болохгүй)

7. Тэгбэ хүлээн авах хаяг болон утасны дугаар
  • Сар ₩27,500
  • Сар ₩27,500

language select layerpopup close

Зөвлөгөө авах language select layerpopup close
  • Үзэх