LTE USIM 1GB+

+1Mbps Хязгааргүй

  • KT U+ Umobile
  • 4G LTE
  • Хязгааргүй
  • Сар ₩25,300
  • Сар ₩9,900
consulting
Хялбараар бүртгүүлээрэй Зааврын дагуу дагаад хийгээрэй Монгол ажилтангаас асууна уу Битгий санаа зов

Шаардлагатай бэлтгэл ажил

1. Өөрийгөө баталхын тулд бичиг баримтаа явуулах хэрэгтэй (цэнхэр үнэмлэх/жолооны үнэмлэх)

2. Утасны дугаараа баталгаажуулах (өөр хүний нэр дээр дугаар болохгүй)

3. Тэгбэ хүлээн авах хаях
(Солонгосоор бичсэн хаягаа зурагаар явуулах боломжтой)

4. Дугаараа шилжүүлэн авах бол
+ Өмнөх үүрэн телефоноо сонгох (SK/KT/LG/(сонгох)
+ 114луу залган үүрэн телефон шалгах
+ Баталгаажуулах
(симны дугаараар /утасны кодоор /дансны дугаараар, банкны дугаараар )

5. Дараа дугаар холбуулах
+ Автоматаар дансаа бүртгүүлэхийн тулд банкны дэвтрийн хуулбарыг оруулах шаардлагатай

6. Өөрийгөө баталгаажуулах
+ Банкны дансаар: 1вон өөрлүү чинь явуулж баталгаажна
+ Хамтарсан гэрчилгээгээр: Naver/PASS/Toss/Hanpass
+ Зээлийн картаар(Дебит картаар болохгүй)

7. Тэгбэ хүлээн авах хаяг болон утасны дугаар 1. Өөрийгөө баталхын тулд бичиг баримтаа явуулах хэрэгтэй (цэнхэр үнэмлэх/жолооны үнэмлэх)

2. Утасны дугаараа баталгаажуулах (өөр хүний нэр дээр дугаар болохгүй)

3. Тэгбэ хүлээн авах хаях
(Солонгосоор бичсэн хаягаа зурагаар явуулах боломжтой)

4. Дугаараа шилжүүлэн авах бол
+ Өмнөх үүрэн телефоноо сонгох (SK/KT/LG/(сонгох)
+ 114луу залган үүрэн телефон шалгах
+ Баталгаажуулах
(симны дугаараар /утасны кодоор /дансны дугаараар, банкны дугаараар )

5. Дараа дугаар холбуулах
+ Автоматаар дансаа бүртгүүлэхийн тулд банкны дэвтрийн хуулбарыг оруулах шаардлагатай

6. Өөрийгөө баталгаажуулах
+ Банкны дансаар: 1вон өөрлүү чинь явуулж баталгаажна
+ Хамтарсан гэрчилгээгээр: Naver/PASS/Toss/Payco
+ Зээлийн картаар(Дебит картаар болохгүй)

7. Тэгбэ хүлээн авах хаяг болон утасны дугаар

Бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлс

Additional information for calls and phone calls (1588,1577,050,060, etc.) and phone calls (1588,1577,050,060, etc.) phone call) It is deducted from the amount of charge provided for each drug.
Recommended Terms of Service for this service.
1. Over 600 calls in an hour
2. Maintain 10,000 minutes of total guarantee for the month
3. As much as TM/phone amount
The built-in recommendation function is provided for SMS and MMS.
More tips like more tips.
1. Temporarily increase 200 SMS/MMS cases
2. Purchasing products with advertising messages
3. Smartphone Actuator Actuator (3,000 KRW 3,000 per month)
  • Сар ₩25,300
  • Сар ₩9,900

language select layerpopup close

Зөвлөгөө авах language select layerpopup close
  • Үзэх