LTE USIM 1GB+

+1Mbps အကန္႔အသတ္မရွိ

  • KT U+ Umobile
  • 4G LTE
  • အကန္႔အသတ္မရွိ
  • တစ္လ ₩25,300
  • တစ္လ ₩9,900
consulting
ဆင္းကဒ္အလြယ္တကူမွာယူႏုိင္ မွာယူမည္႔အဆင္႔တခုခ်င္းစီလုပ္ေဆာင္ရန္ ၿမန္မာဘာသာၿဖင္႔ ေမးၿမန္းနုိင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာမွာယူႏုိင္

[ဆင္းကဒ္ၿပဳလုပ္ရာတြင္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား]

1.ဆင္းကဒ္မွာယူသူမွလိုအပ္သည္႔အခ်က္မ်ား(အိုင္ဒီကဒ္(သုိ႔မဟုတ္)ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္)

2. အတည္ၿပဳၿခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္မိမိအမည္ေပါက္ၿဖင္႔ၿပဳလုပ္ထားေသာဖုန္း(တၿခားသူအမည္ေပၚၿဖစ္ပါကအတည္ၿပဳမရႏုိင္ပါ)

3. ဆင္းကဒ္ပို႔ေပးရမည္႔ေနရပ္လိပ္စာအၿပည္႔အစံု
( ကိုးရီးယားလိုေရးထားေသာေနရပ္လိပ္စာဓါတ္ပံုကိုေပးပို႔ႏုိင္)

4. ယခင္နံပါတ္တူ ၿပဳလုပ္လိုပါကလိုအပ္ခ်က္မ်ား :
+ ယခင္အသံုးၿပဳထားေသာဖုန္းနံပါတ္ဖုန္းလုိင္းအမ်ိဳးအစား (SK/KT/LG/ကဒ္ဖုန္း(ကဒ္ဖုန္းလုိင္းအမည္ေရြးခ်ယ္ရန္)
+ မသိရွိပါက 114 ကိုႏွိပ္ပါကဖုန္းလုိင္းအမည္ၾကားႏုိင္
+ နံပါတ္တူလုပ္ရန္အတည္ၿပဳကုဒ္
(ဖုန္းထဲရွိဆင္းကဒ္အေသးေလးရဲ႔ ေနာက္ဆံုးဂဏန္း၄လံုး / ဘဏ္ကဒ္နံပါတ္ေနာက္ဆံုးဂဏန္း ၄လံုး / )

5. လိုင္းကဒ္မွာယူပါက
+ မိမိအမည္ေပါက္ဘဏ္စာအုပ္ရဲ႔ဘဏ္အေကာင္႔နံပါတ္၊နာမည္ပါသည္႔မ်က္ႏွာၿပင္ပံု

6. အတည္ၿပဳၿခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အဆင္႔ :
+ ဘဏ္အကောင္႔မွအတည္ၿပဳၿခင္း -မိမိဘဏ္အ ေကာင္႔အတြင္းသုိ႔ ၁ ၀မ္ ၀င္ေရာက္လာၿခင္း
+ တၿခားနည္းလမ္းအတည္ၿပဳၿခင္းမ်ား - Naver/PASS/Toss/Payco
+ အ ေၾကြး၀ယ္ကဒ္ၿဖင္႔အတည္ၿပဳၿခင္း (ရိုးရိုးcheck ကဒ္ၿဖင္႔အတည္ၿပဳၿခင္းလုပ္ေဆာင္မရႏိုင္ပါ)

7. ဆင္းကဒ္ေပးပို႔ၿခင္းအတြက္ဆက္သြယ္လုိ႔ရႏုိင္မည္႔ဖုန္းနံပါတ္

မန္ဘာ၀င္ရန္သိထားရမည္႔အခ်က္မ်ား

ဟန္းဖုန္းနံပါတ္မဟုတ္ေသာ အစိုးရ႐ုံးဖုန္းနံပါတ္ ၊ႀကိဳးဖုန္းနံပါတ္ (1588,1577,050,060, etc.)မ်ားကိုေခၚဆိုခဲ့ျခင္း၊ ဗီဒီယိုေကာလ္ကိုသတ္မွတ္မိနစ္အထက္ပိုအသုံးျပဳခဲ့ပါက
ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ရမည့္ရက္မတိုင္ခင္ ေဒတာအသုံးျပဳနိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
သိထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။
1. တစ္ရက္တြင္ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈ မိနစ္ 600 ေက်ာ္ ေခၚဆိုခဲ့မိသည့္အႀကိမ္ေရ တလတြင္ ၃ႀကိမ္အထက္ျဖစ္လာခဲ့ပါက
2. တစ္လအတြင္း ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈ မိနစ္ 10,000 ေက်ာ္ ေခၚဆိုခဲ့မိပါက 3. ေၾကာ္ျငာ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့မိပါက
မက္ေဆ့ပို႔ျခင္းကို မက္ေဆ့တို SMS ႏွင့္ မက္ေဆ့အရွည္ MMS အတြက္အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းအသုံးျပဳမိပါကပုံမွန္အထက္ဖုန္းေဘလ္ပိုမိုက်နိုင္ပါတယ္
1. မက္ေဆ့တို၊ရွည္ SMS/MMS အႀကိမ္ေရ 200 အထက္ကိုတလတာအတြင္း ၁၀ ႀကိမ္အထက္အသုံးျပဳခဲ့မိပါက
2. ေၾကာ္ျငာစာတိုပါရွိေသာ ထုတ္ကုန္ေၾကာ္ျငာမက္ေဆ့မ်ားပို႔ခဲ့မိပါက
3. တခ်ိဳ႔ ပရိုဂရမ္မ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ (တလတာအတြင္း အၾကိမ္ 3,000 ထက္ေက်ာ္လြန္အသံုးၿပဳမိပါက)

language select layerpopup close

ၿမန္မာတာ၀န္ခံမွ ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမယ္ language select layerpopup close
  • ၾကည္႔ရန္